Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego daje możliwość odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w miejscu stałego pobytu. W oznaczonym przez Sąd Penitencjarny czasie w wymiarze nieprzekraczającym 12 godzin na dobę skazany może przebywać poza miejscem dozoru, co...