Publikacje

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego daje możliwość odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w miejscu stałego pobytu. W oznaczonym przez Sąd Penitencjarny czasie w wymiarze nieprzekraczającym 12 godzin na dobę skazany może przebywać poza miejscem dozoru, co...

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności stanowi kontynuację procesu resocjalizacji w warunkach kontrolowanej wolności. Potocznie mówi się, że jest „nagrodą za dobre sprawowanie”. Panuje też przekonanie, że po połowie kary...