Kancelaria Adwokacka

Adwokata Emila Jedlińskiego

Adwokat Emil Jedliński

Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktykę zawodową wiąże przede wszystkim z zagadnieniami prawa karnego, karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego i karnego wykonawczego. Wielokrotnie komentował skomplikowane zagadnienia prawne na antenie TVP 1.
Zajmuje się również prowadzeniem sporów z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

Skontaktuj się ze mną.

 

Emil Jedliński

Aplikant adwokacki Iwo Jedliński

Aplikant adwokacki I roku, wpisany na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017). Pracę magisterką dotyczącą problematyki zasiedzenia służebności przesyłu obronił w Katedrze Prawa Cywilnego. Interesuje się w szczególności prawem handlowym oraz prawem sportowym. Prywatnie pasjonat piłki nożnej, w szczególności włoskiej.

 

Iwo Jedliński

Oferta

Kancelaria udziela wszechstronnej pomocy prawnej w zakresie prawa karnego i karnego – skarbowego. Obrona realizowana jest począwszy od postępowań przygotowawczych przed Prokuraturą, Policją, ABW i CBA, Urzędami Skarbowymi i Urzędami Celnymi, przez postępowania sądowe przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, skończywszy na sprawowaniu obrony w postępowaniach wykonawczych w celu odroczenia wykonania kary, wykonania kary w systemie dozoru elektronicznego, a także w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary.

Z

Jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków

Z

Przestępstwa podatkowe

Z

Przestępstwa menedżerskie

Z

Zabójstwo

Z

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Z

Pranie pieniędzy

Z

Niedopełnienie obowiązków/przekroczenie uprawnień

Z

Nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji

Z

Fałszerstwo

Z

Gwałt, wymuszenie innej czynności seksualnej

Z

Rozbój i kradzież rozbójnicza

Z

Fałszywe zeznania

Z

Przestępstwa przeciwko osobom wykonującym pracę

Z

Uszczerbek na zdrowiu

Z

Korupcja

Z

Przestępstwa związane z ochroną informacji niejawnych

Z

Bójka i pobicie

Z

Przemoc w rodzinie

Z

Przestępstwa drogowe

Z

Posiadanie i obrót narkotyków

Z

Uporczywe nękanie / stalking

Z

Groźby karalne

Z

Oszustwo

Z

Kradzież i przywłaszczenie

Z

Napaść, znieważenie funkcjonariusza

Z

Hejt w internecie

Z

Nieudzielenie pomocy

Z

Przestępstwa przeciwko środowisku